Mickey Newbury - "Shenandoah" lyrics

Shenandoah

Oh Shenandoah I long to hear you
Away you rolling river
Oh Shenandoah I long to hear you
Away I'm bound 'cross the wide Missouri
Oh Shenandoah I love your daughter
Roll away you rollin' river
Oh Shenandoah I love your daughter
So roll away you wide Missouri

Oh Shenandoah I'm bound to leave you
Roll away you wide Missouri
Oh Shenandoah I'm bound to leave you
Away I'm bound 'cross the wide Missouri