David Bowie - "It's No Game No 1" lyrics

Music and Lyrics by Bowie

Shirueto ya kage ga kaku mei o miteiru
Mo tengoku no giu no kai dan wa nai

Ore genjitsukara shime dasare
Nani ga okkote iru ka wakara nai

Doko ni kyokun wa aruka
Hitobito wa yabi oorareteiru

Konna dokusaisha ni igashime rareru nowa kanashi

Namnino kiroku eiga
Hioteki o se ni shita koibi to tach
Michi ni ishi o nage reba
Konago na ni kundake
Kino ni hutao sureba
Kyo hu wa masu
Ore no atama ni tama o buchi kome ba
Shinbun wa kaki tateru